Pomohli nám...


  Tetra Pak Česká republika, s.r.o.


PSA Peugeot Citroën Slovakia


Euroben, s.r.o.

Pomôžte ľuďom s ťažkým telesným postihnutím Vašimi 2%.

2-percenta

Aj tento rok sa môžte ROZHODNÚŤ,

komu darujete 2 % z dane z príjmov zaplatenej za rok 2017.

Pes človeku je organizácia, ktorá splnila všetky zákonom stanovené podmienky na darovanie 2% z dane z príjmu. Pomáhame ľuďom s ťažkým telesným postihnutím na celom Slovensku a to zabezpečením výcviku psov so špeciálnym výcvikom - vodiacich pre slabozrakých a nevidiacich a asistenčných psov pre ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami (ľudí s pohybovými problémami, na invalidnom vozíku, nepočujúcich, deti s autizmom, epilepsiou, diabetom, ...) a ich následným odovzdaním, poskytnutím kynologických pomôcok, poradenstva. Organizujeme rôzne aktivity pre ťažko telesne postihnutých držiteľov psov so špeciálnym výcvikom. Nie všetci ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosť viesť plnohodnotný život, ktorý by dokázal uspokojiť ich potreby a prinášal im radosť. Preto sa im snažíme pomôcť konkrétnym spôsobom a zlepšovať tak vrámci našich možností kvalitu ich života.

Teraz máte aj Vy príležitosť Vašimi 2% pomôcť zlepšiť kvalitu života ľudí s ťažkým telesným postihnutím.

Údaje pre darovanie 2 % zaplatenej dane :

Názov:              Pes človeku

Právna forma :   občianske združenie
Sídlo:                Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica
IČO:                 37894838

Tlačivá:

Vašimi 2 % DARUJETE zdravotne postihnutým ľuďom nezávislosť, sebadôveru pocit istoty, možnosť ľahšej integrácie, samostatný a bezpečný pohyb

 

ĎAKUJEME ZA  2%  Z DANÍ

PRE SAMOSTATNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ PRE TÝCH, PRE KTORÝCH TO

NIE JE SAMOZREJMOSŤ

 

Vašimi 2 % konkrétne prispievate na:

  • kúpu, výchovu a zdravotnú starostlivosť o šteniatka
  • výcvik vodiacich a asistenčných psov
  • odovzdávanie psa klientovi
  • pracovné sústredenia držiteľov psov so špeciálnym výcvikom
  • majstrovstvá vo výkone vodiacich a asistenčných psov
  • vzdelávanie (kurzy, semináre, konferencie)
  • pomôcky potrebné na výcvik
  • potrebné kynologické pomôcky pre držiteľov odovzdaných psov
  • výchovná činnosť (ukážky práce psov pre deti, verejnosť)