Pomohli nám...


  Tetra Pak Česká republika, s.r.o.


PSA Peugeot Citroën Slovakia


Euroben, s.r.o.

Výcvik asistenčných psov

asistencny-pes-pomoc-telesne-postihnutemu.jpgAsistenčné psy sú špeciálne cvičené na pomoc fyzicky hendikepovaným ľuďom. Sú cvičené na podávanie spadnutých vecí, telefónov alebo iných ťažko dosiahnuteľných predmetov, otváranie a pridržanie dverí, niesť veci vo vaku na chrbte, potiahnuť invalidný vozík na zošikmených plochách na krátku vzdialenosť, pritiahnuť vozík, ...


asistencny-pes-pomoc-telesne-postihnutemu-v-snehu.jpg

 

 

 

 

 

ASISTENĆNÝ PES je špeciálne cvičený pes pre ľudí :

 • s telesným postihnutím - na invalidnom vozíku, s poruchou stability, s rôznym telesným znevýhodnením, kde môže pes pomôcť,...
 • autistu 
 • diabetika
 • s poruchami sluchu

 

Asistenčný pes poskytuje svojmu majiteľovi väčšiu voľnosť, slobodu a nezávislosť, umožňuje zmierniť sociálnu izoláciu, pomáha nadväzovať kontakty, obohatí mu život svojou prítomnosťou. Veľa ľudí si uvedomuje potrebu vodiacich psov pre nevidiacich, ale neuvedomuje si potrebu asistenčných psov pre ľudí s iným postihnutím.


 

V čom môže pomôcť asistenčný pes?

asistencny-pes-vycvik.jpg

Kvalitne vycvičený asistenčný pes uľahčí zdravotne ťažko postihnutému človeku každodenný život zložený z množstva pre nás jednoduchých úkonov. Napríklad pre vozíčkára je ťažké dvíhať predmety zo zeme, otvárať dvere a prechádzať nimi, vyzúvať si ponožky. Asistenčný pes je tiež dôvodom na prechádzku, témou rozhovoru s okoloidúcimi, podnetom a dôvodom trocha zabudnúť na vlastné trápenie. Môže tak znížiť závislosť zdravotne postihnutého na osobnej asistencii alebo rodinných príslušníkoch. Výrazne zvyšujú samostatnosť a sebavedomie postihnutých. Umožňujú im lepšiu integráciu so zdravou populáciou a aktívne sa zapojiť do bežného života. Nemenej dôležitý je fakt, že asistenčný pes odľahčí osoby starajúce sa o postihnutého o mnoho drobných každodenných žiadostí a dodá im pocit, že postihnutý je strážený psom, ktorý upozorní na prípadný problém.
 

Aké úlohy plní asistenčný pes?

Asistenčný pes môže plniť úlohy ako :

 • prinášanie predmetov – telefón, veci z chladničky,
 • spadnutú mincu, iné určené predmety otváranie a zadržanie dverí zažínanie a vypínanie
 • svetiel vyzliekanie nosenie – pes môže v taške na chrbte nosiť potrebné veci pomoc
 • pri vstávaní, pri líhaní pritiahnutie invalidného vozíka privolanie pomoci

Pre koho môže byť vycvičený asistenčný pes?

Asistenčný pes môže byť :

 • pes pre vozíčkára,
 • signálny pes pre nepočujúceho, ktorý upozorňuje na rôzne zvuky ako budík, zvonček, plač dieťaťa apod.,
 • pes signalizujúci prichádzajúci záchvat a v prípade záchvatu privolá pomoc,
 • pes pomáhajúci s vyrovnávaním nestabilnej chôdze,
 • pes pre ľudí so stratami pamäte, ktorý sa dobre orientuje v okolí a pána v prípade potreby privedie domov.
   

Kto môže požiadať o asistenčného psa?

O asistenčného psa je možné tak ako o vodiaceho požiadať naše občianske združenie Pes človeku (0907 962 883). Podľa zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je asistenčný pes kompenzačná pomôcka. Nárok na príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si treba uplatniť na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny písomnou žiadosťou.