Pomohli nám...


  Tetra Pak Česká republika, s.r.o.


PSA Peugeot Citroën Slovakia


Euroben, s.r.o.

O nás

Sme občianske združenie založené vo februári 2003 so sídlom v Banskej Bystrici.
Našim hlavným cieľom je cvičiť

VODIACE PSY pre zrakovo postihnutých ľudí 

ASISTENČNÉ PSY pre inak zdravotne postihnutých ľudí

                               psy pre používateľa invalidného vozíka,

                               psy na podporu stability,

                               signálne psy pre nepočujúcich,

                               psy pre deti s poruchami autistického spektra,

                               psy pre diabetikov

 

Títo ľudia musia každodenne so svojim handicapom čeliť rôznym životným situáciám. Špeciálne vycvičený pes im pomôže získať väčšiu nezávislosť a zvýšiť kvalitu života.

 

Sme členom medzinárodnej organizácie IAADP - International Association of Assistance Dog Partners, združujúcej výcvikové školy a držiteľov asistenčných a vodiacich psov.

 

Pomôžte nám plniť týmto ľuďom a deťom sny o menšej závislosti na okolí, väčšej samostatnosti, svojpomocnosti a bezpečí.

 

Názov: Pes človeku
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37894838

IBAN: SK41 0900 0000 0003 0281 1634
 

Chceme umožniť každému klientovi získať psa s výcvikom čo najvyššej kvality.

 

Cvičíme psy na pomoc handicapovaným ľuďom pri vykonávaní každodenných povinností.

 

Cvičíme psy pre ľudí, ktorí môžu profitovať z terapeutických schopností psa.

 Zabezpečujeme:

  • výcvik vodiacich psov pre zrakovo ťažko postihnutých,
  • výcvik asistenčných psov pre telesne ťažko postihnutých,
  • výcvik bezproblémového správania sa psov v spoločnosti,
  • kynologický servis po odovzdaní psov klientom (organizácia školení, precvičovanie psov, pomoc klientom pri styku so štátnou správou,...)
  • skúšky vodiacich a asistenčných psov pred ich odovzdaním klientom
  • Snažíme sa vytvoriť podmienky a umožniť zdravotne postihnutým spoluobčanom ale i širokej verejnosti aktívne trénovať kynologické športy, zúčastňovať sa na domácich súťažiach a reprezentovať SR na medzinárodných súťažiach.

 

Združujeme :

  • súkromných cvičiteľov psov a spolupracujeme s nimi v oblasti výchovy, výcviku psov a umiestňovania psov u klientov
  • čakateľov a držiteľov na vodiacich a asistenčných psov
  • vychovávateľov, cvičiteľov
  • priaznivcov